Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2023:924 Lag om ändring i lagen (2016:1109) om stöd till partigrupperna för riksdagsledamöternas arbete i riksdagen 2023-12-23
2023:923 Förordning om upphävande av förordningen (2018:1118) om körkortslån 2023-12-23
2023:922 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 2023-12-23
2023:921 Förordning om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. 2023-12-23
2023:920 Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar 2023-12-22
2023:919 Förordning om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2023-12-22
2023:918 Förordning om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt 2023-12-22
2023:917 Förordning om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt 2023-12-22
2023:916 Förordning om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter 2023-12-22
2023:915 Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (2019:66) 2023-12-22
2023:914 Förordning om ändring i förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 2023-12-22
2023:913 Förordning om ändring i förordningen (2023:740) om mediestöd 2023-12-22
2023:912 Förordning om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden 2023-12-20
2023:911 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen 2023-12-20
2023:910 Förordning med instruktion för Finansinspektionen 2023-12-20

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404