Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2022:1875 Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott 2022-12-28
2022:1874 Förordning om ändring i förordningen (2015:109) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen 2022-12-28
2022:1873 Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet 2022-12-28
2022:1872 Förordning om elstöd till konsumenter 2022-12-28
2022:1871 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2020:614) 2022-12-28
2022:1870 Förordning om ändring i förordningen (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem 2022-12-28
2022:1869 Lag om ändring i lagen (2008:581) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal 2022-12-28
2022:1868 Lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll 2022-12-28
2022:1867 Lag om ändring i lagen (1994:419) om brottsofferfond 2022-12-28
2022:1866 Förordning om ändring i varumärkesförordningen (2011:594) 2022-12-28
2022:1865 Förordning om ändring i kungörelsen (1973:686) om registrering av svenska kommunala vapen 2022-12-28
2022:1864 Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838) 2022-12-28
2022:1863 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 2022-12-28
2022:1862 Förordning om ändring i förordningen (2019:809) om tjänstepensionsföretag 2022-12-28
2022:1861 Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257) 2022-12-28

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404