Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2020:1261 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937) 2020-12-22
2020:1260 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) 2020-12-22
2020:1259 Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 2020-12-22
2020:1258 Förordning om tillfälligt inreseförbud vid resor från Danmark eller Förenade kungariket till Sverige 2020-12-21
2020:1257 Förordning om särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning 2020-12-18
2020:1256 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken 2020-12-18
2020:1255 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 2020-12-18
2020:1254 Förordning om ändring i förordningen (2020:223) om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser 2020-12-18
2020:1253 Förordning om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2020-12-18
2020:1252 Förordning om ändring i förordningen (2020:221) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2020-12-18
2020:1251 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 2020-12-18
2020:1250 Lag om ändring i lagen (2020:219) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 2020-12-18
2020:1249 Förordning om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete 2020-12-18
2020:1248 Lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete 2020-12-18
2020:1247 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 2020-12-18

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404