Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2024:218 Förordning om ändring i förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur 2024-04-23
2024:217 Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken 2024-04-23
2024:216 Förordning om ändring i förordningen (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar 2024-04-17
2024:215 Förordning om ändring i förordningen (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar 2024-04-17
2024:214 Förordning om ändring i förordningen (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar 2024-04-17
2024:213 Förordning om ändring i förordningen (2021:403) om Allmänna arvsfonden 2024-04-17
2024:212 Förordning om ändring i förordningen (2012:365) om häradsallmänningar 2024-04-17
2024:211 Förordning om ändring i förordningen (2012:363) om ensamrätt till bärgning 2024-04-17
2024:210 Förordning om ändring i förordningen (2012:358) om behörig länsstyrelse i begravningsärenden 2024-04-17
2024:209 Förordning om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280) 2024-04-17
2024:208 Förordning om ändring i pantbanksförordningen (1995:1189) 2024-04-17
2024:207 Förordning om ändring i förmynderskapsförordningen (1995:379) 2024-04-17
2024:206 Förordning om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m. 2024-04-17
2024:205 Förordning om ändring i förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet 2024-04-17
2024:204 Förordning om ändring i förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 2024-04-16

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404