Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2024:287 Förordning om ändring i förordningen (2024:279) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 2024-05-28
2024:286 Förordning om ändring i förordningen (2024:278) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika 2024-05-28
2024:285 Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter 2024-05-25
2024:284 Förordning om ändring i förordningen (2018:111) om statsbidrag till kommuner med svag bostadsmarknad 2024-05-21
2024:283 Förordning om ändring i förordningen (2006:196) om register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och personal med bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska 2024-05-21
2024:282 Förordning om ändring i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse 2024-05-21
2024:281 Förordning om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186) 2024-05-21
2024:280 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13) 2024-05-21
2024:279 Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 2024-05-21
2024:278 Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika 2024-05-21
2024:277 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905) 2024-05-15
2024:276 Lag om ändring i lagen (2018:1139) om skatt på spel 2024-05-14
2024:275 Förordning om ändring i förordningen (2021:1188) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om Schengens informationssystem 2024-05-14
2024:274 Förordning om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293) 2024-05-14
2024:273 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2024-05-14

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404