Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2021:1299 Förordning om ändring i förordningen (2018:1879) med instruktion för Etikprövningsmyndigheten 2021-12-22
2021:1298 Förordning om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder 2021-12-22
2021:1297 Förordning om ändring i förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 2021-12-22
2021:1296 Förordning om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion 2021-12-22
2021:1295 Förordning om ändring i förordningen (2021:664) om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus 2021-12-22
2021:1294 Förordning om ändring i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande 2021-12-22
2021:1293 Förordning om ändring i förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021 2021-12-22
2021:1292 Förordning om ändring i klimatrapporteringsförordningen (2014:1434) 2021-12-22
2021:1291 Förordning om ändring i förordningen (2019:502) med instruktion för Migrationsverket 2021-12-21
2021:1290 Förordning om ändring i förordningen (2020:523) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2021-12-21
2021:1289 Förordning om ändring i förordningen (2020:1103) om ändring i förordningen (2020:523) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2021-12-21
2021:1288 Förordning om ändring i förordningen (2021:66) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2021-12-21
2021:1287 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 2021-12-21
2021:1286 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 2021-12-21
2021:1285 Lag om ändring i lagen (2021:64) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 2021-12-21

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404