Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2018:2107 Förordning om ändring i förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter 2018-12-27
2018:2106 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2018-12-27
2018:2105 Förordning om ändring i miljöbedömningsförordningen (2017:966) 2018-12-27
2018:2104 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 2018-12-27
2018:2103 Förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 2018-12-27
2018:2102 Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. 2018-12-27
2018:2101 Förordning om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk 2018-12-21
2018:2100 Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten 2018-12-21
2018:2099 Förordning om ändring i förordningen (2018:663) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten 2018-12-21
2018:2098 Förordning om garantier för utvecklingssamarbete 2018-12-21
2018:2097 Förordning om ändring i elsäkerhetsförordningen (2017:218) 2018-12-21
2018:2096 Förordning om ändring i förordningen (2012:275) om trygg naturgasförsörjning 2018-12-21
2018:2095 Lag om ändring i lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter 2018-12-21
2018:2094 Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696) 2018-12-21
2018:2093 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2018-12-21

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404