Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Riksdagsförvaltningen och förvaltningsmyndigheter under riksdagen som 2020 gett ut en författningssamling

Utgivande myndighet samt författningssamlingens benämning och förkortning

  • Riksdagsförvaltningen , Riksdagsförvaltningens författningssamling (RFS)
  • Riksbanken, Riksbankens författningssamling (RBFS)

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404