Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Notiser 2018

N 2018:213

Förordning om upphävande av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:19) om vilka guldmynt som är att anse som investeringsguld

Förordningen är utfärdad den 29 november 2018. Den har kungjorts i Skatteverkets författningssamling under nummer 2018:21.

(Finansdepartementet)


N 2018:212

Förordning om belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för bidragsåret 2019

Förordningen är utfärdad den 15 november 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:250.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:211

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan

Förordningen är utfärdad den 15 november 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:249.

(Utbildningsdepartementet


N 2018:210

Förordning om skolindex för år 2019

Förordningen är utfärdad den 15 november 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:248.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:209

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:244.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:208

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:243.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:207

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:242.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:206

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:5) om vissa bidrag för elever vid internationella skolor på gymnasienivå 2011  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:241.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:205

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:4) om vissa bidrag för elever vid fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor (riksprislistan) avseende 2011  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:240.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:204

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:6) om kommuners uppgiftsskyldighet för underlag till riksprislistan avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:239.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:203

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:5) om vissa bidrag för elever vid internationella skolor på gymnasienivå 2010  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:238.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:202

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:4) om vissa bidrag för elever vid fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor (riksprislistan) avseende 2010  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:237.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:201

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2009:36) om utformningen av slutbetyg och samlat betygsdokument i gymnasieskolan  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:236.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:200

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2009:22) om betygskriterier i svenskundervisning för invandrare  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:235.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:199

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2009:13) om bidrag för elever vid fristående gymnasieskolor 2009  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:234.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:198

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:86) om kursplan och betygskriterier för ämnet Tematisk specialisering inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:233.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:197

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:66) om kursplan och betygskriterier för ämnet Samhällskunskap inom försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:232.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:196

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:65) om kursplan och betygskriterier för ämnet Idrott och hälsa inom försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:231.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:195

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:64) om kursplan och betygskriterier för ämnet Historia inom försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:230.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:194

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:63) om kursplan och betygskriterier för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen i försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:229.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:193

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:29) om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning läsåret 2008/2009  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:228.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:192

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:28) om obligatoriska nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2008/2009  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:227.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:191

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2008:5) om bidrag för elever vid fristående gymnasieskolor  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:226.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:190

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2006:36) om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning läsåret 2007/2008  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:225.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:189

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2006:35) om obligatoriska nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2007/2008  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:224.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:188

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2006:8) om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning läsåret 2006/2007  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:223.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:187

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2006:7) om obligatoriska nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2006/2007  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:222.

(Utbildningsdepartementet


N 2018:186

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2004:29) om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning läsåret 2005/2006  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:221.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:185

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2004:28) om obligatoriska nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2005/2006  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:220.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:184

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2004:9) om nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i kommunal vuxenutbildning läsåret 2004/2005  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:219.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:183

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2004:8) om obligatoriska nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i gymnasieskolan läsåret 2004/2005  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:218.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:182

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2003:16) om utformningen av slutbetyg och samlat betygsdokument i gymnasiesärskolan  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:217.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:181

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2003:14) om nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i kommunal vuxenutbildning läsåret 2003/2004  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:216.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:180

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2003:13) om obligatoriska nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i gymnasieskolan läsåret 2003/2004  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:215.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:179

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2002:13) om nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i kommunal vuxenutbildning läsåret 2002/2003  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:214.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:178

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2002:12) om obligatoriska nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i gymnasieskolan läsåret 2002/2003  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:213.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:177

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2002:4) om tillämpningen av betygskriterier i gymnasiesärskolan och gymnasial särvux  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:212.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:176

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2002:3) om kursplaner och betygskriterier i yrkesämnen, estetiska ämnen och vissa andra ämnen för nationella och specialutformade program i gymnasiesärskolan och gymnasial särvux  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:211.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:175

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2002:2) om kursplaner och betygskriterier i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, naturkunskap och estetisk verksamhet för nationella och specialutformade program i gymnasiesärskolan och gymnasial särvux samt i idrott och hälsa för nationella och specialutformade program i gymnasiesärskolan  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:210.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:174

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2001:26) om kursplaner för verksamhetsträning inom individuella program i gymnasiesärskolan  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:209.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:173

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2001:25) om kursplaner och betygskriterier för yrkesträning inom individuella program i gymnasiesärskolan  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:208.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:172

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2001:19) med vissa bestämmelser om beräkning av gymnasiepoäng i slutbetyg inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:207.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:171

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2001:5) om nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i kommunal vuxenutbildning läsåret 2001/2002  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:206.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:170

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2001:4) om obligatoriska nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i gymnasieskolan läsåret 2001/2002  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:205.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:169

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:165) med vissa bestämmelser om beräkning av gymnasiepoäng i slutbetyg i gymnasieskolan  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:204.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:168

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:164) om kursplan och betygskriterier för lärande i arbetslivet i gymnasieskolan  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:203.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:167

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:162) om kursplan för projektarbete i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:202.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:166

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:153) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnena svenska för döva, engelska för döva och teckenspråk för döva i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:201.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:165

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:134) om tillämpningen av betygskriterier i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:200.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:164

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:133) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet VVS-teknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:199.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:163

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:132) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet verktygsteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:198.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:162

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:131) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet verkstadsteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:197.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:161

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:130) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet vattenkraftteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:196.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:160

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:129) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet vattenbruk i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:195.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:159

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:128) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet vatten- och miljöteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:194.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:158

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:127) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet underhållsteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:193.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:157

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:126) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet turism i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:192.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:156

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:125) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet träteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:191.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:155

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:124) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet träförädling i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:190.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:154

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:123) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet trädgårdsanläggning i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:189.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:153

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:122) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet tryckteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:188.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:152

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:121) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet transportteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:187.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:151

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:120) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet textkommunikation i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:186.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:150

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:119) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet textil och konfektion i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:185.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:149

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:118) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet teleinstallation i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:184.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:148

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:117) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet teknikutveckling i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:183.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:147

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:116) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet teckenspråk för hörande i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:182.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:146

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:115) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet teater i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:181.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:145

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:114) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet svetsteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:180.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:144

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:113) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet styrteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:179.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:143

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:112) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet styckningskunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:178.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:142

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:111) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet specialidrott i gymnasieskolan  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:177.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:141

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:110) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet social omsorg i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:176.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:140

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:109) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet skoglig produktion i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:175.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:139

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:108) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet serveringskunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:174.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:138

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:107) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet rörlig bild i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:173.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:137

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:106) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet rättskunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:172.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:136

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:105) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet rid- och körkunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:171.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:135

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:104) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet psykologi i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:170.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:134

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:103) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet produktionsteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:169.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:133

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:102) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet plåtteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:168.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:132

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:101) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet plastteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:167.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:131

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:100) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet personbilsteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:166.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:130

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:99) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet omvårdnad i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:165.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:129

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:98) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet odling i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:164.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:128

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:97) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet näringskunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:163.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:127

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:96) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet naturbruksteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:162.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:126

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:95) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet natur- och miljökunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:161.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:125

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:94) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet mönsterkonstruktion i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:160.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:124

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:93) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet mät- och reglerteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:159.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:123

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:92) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet måleriteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:158.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:122

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:91) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet musikproduktion i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:157.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:121

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:90) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet musik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:156.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:120

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:89) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet multimedia i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:155.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:119

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:88) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet modersmål i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:154.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:118

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:87) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet moderna språk i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:153.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:117

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:86) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet modellteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:152.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:116

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:85) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet miljökunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:151.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:115

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:84) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet medieproduktion i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:150.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:114

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:83) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet mediekommunikation i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:149.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:113

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:82) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet medicinsk teknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:148.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:112

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:81) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet matlagningskunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:147.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:111

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:80) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet materialteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:146.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:110

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:79) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet massa och papper i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:145.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:109

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:78) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet maskinteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:144.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:108

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:77) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet lärande och pedagogiskt ledarskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:143.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:107

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:76) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet ljudmedier i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:142.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:106

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:75) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet livsmedelsprocess i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:141.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:105

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:74) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet livsmedelskunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:140.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:104

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:73) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet latin med allmän språkkunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:139.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:103

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:72) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet lackeringsteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:138.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:102

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:71) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet kyl- och värmepumpsteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:137.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:101

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:70) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet kulturhistoria i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:136.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:100

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:69) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet kraft- och värmeteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:135.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:99

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:68) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet konditorikunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:134.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:98

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:67) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet klassisk grekiska i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:133.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:97

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:66) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet kemiska industriprocesser i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:132.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:96

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:65) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet kemi i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:131.

(Utbildningsdepartementet)


N 2019:95

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:64) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet karosseriteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:130.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:94

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:63) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet individ och samhälle i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:129.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:93

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:62) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet husbyggnadsteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:128.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:92

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:61) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet hotellkunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:127.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:91

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:60) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet historia i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:126.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:90

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:59) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet hantverksteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:125.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:89

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:58) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet hantverkskunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:124.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:88

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:57) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet handel i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:123.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:87

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:56) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet grafisk kommunikation i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:122.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:86

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:55) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet golvteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:121.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:85

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:54) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet glasteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:120.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:84

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:53) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet gjuteriteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:119.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:83

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:52) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet geografi i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:118.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:82

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:51) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet företagsekonomi i gymnasieskolan och inom gymnasialvuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:117.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:81

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:50) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet färskvarukunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:116.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:80

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:49) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet fysik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:115.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:79

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:48) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet fritidsanläggningar och fritidsmiljöer i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:114.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:78

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:47) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet fotografisk bild i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:113.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:77

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:46) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet formgivning i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:112.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:76

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:45) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet fordonsteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:111.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:75

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:44) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet fordonskunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:110.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:74

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:43) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet flygyrkesteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:109.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:73

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:42) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet fisketeknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:108.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:72

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:41) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet filosofi i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:107.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:71

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:40) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet fastighetsteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:106.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:70

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:39) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet fartygsteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:105.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:69

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:38) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet expo i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:104.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:68

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:37) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet estetik och skapande i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:103.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:67

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:36) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet energiteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:102.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:66

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:35) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet ellära i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:101.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:65

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:34) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet elkunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:100.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:64

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:33) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet elinstallation i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:99.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:63

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:32) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet elektroniksystem i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:98.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:62

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:31) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet elektronik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:97.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:61

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:30) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet eldistribution i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:96.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:60

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:29) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet djurkunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:95.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:59

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:28) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet datorteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:94.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:58

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:27) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet datoranvändning i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:93.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:57

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:26) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet dans i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:92.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:56

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:25) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet CNC-teknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:91.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:55

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:24) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet charkuterikunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:90.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:54

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:23) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet byggyrkesteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:89.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:53

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:22) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet byggteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:88.

(Utbildningsdepartementet


N 2018:52

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:21) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet byggnadsplåtteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:87.

(Utbildningsdepartementet)

 


N 2018:51

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:20) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet buss- och lastbilsteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:86.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:50

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:19) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet biologi i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:85.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:49

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:18) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet bild och form i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:84.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:48

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:17) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet beredningsteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:83.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:47

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:16) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet barn-, kultur- och fritidsverksamhet i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:82.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:46

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:15) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet bagerikunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:81.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:45

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:14) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet arbetsliv i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:80.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:44

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:13) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet anläggningsteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:79.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:43

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:12) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet anläggningsmaskinteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:78.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:42

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:11) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet administration i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:77.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:41

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:10) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet estetisk verksamhet i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:76.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:40

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:9) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet naturkunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:75.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:39

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:8) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet religionskunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:74.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:38

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:7) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet samhällskunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:73.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:37

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:6) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:72.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:36

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:5) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet matematik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:71.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:35

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:4) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet engelska i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:70.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:34

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:3) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet svenska som andraspråk i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:69.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:33

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:2) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet svenska i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:68.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:32

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:1) om kurser i gymnasieskolans nationella program  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:67.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:31

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 1997:23) om utformningen av slutbetyg i gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning och samlat betygsdokument i kommunal vuxenutbildning  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:66.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:30

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 1995:45) om betygskriterier för nationell kurs inom vuxenutbildningen för utvecklingsstörda  

Förordningen är utfärdad den 30 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:65.

(Utbildningsdepartementet)

N 2018:29

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:58) om kompetensprofiler för utnämning till lektor  

Förordningen är utfärdad den 23 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:64.  

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:28

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2006:15) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem bidragsåret 2005/2006  

Förordningen är utfärdad den 23 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:63.  

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:27

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2005:13) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem bidragsåret 2005/2006  

Förordningen är utfärdad den 23 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:62.  

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:26

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2004:27) om obligatoriska ämnesprov i årskurs 10 i specialskolan läsåret 2005/2006  

Förordningen är utfärdad den 23 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:61.  

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:25

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2004:26) om obligatoriska ämnesprov i årskurs 9 i grundskolan läsåret 2005/2006  

Förordningen är utfärdad den 23 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:60.  

(Utbildningsdepartementet)


N 2108:24

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2004:15) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem bidragsåret 2004/2005  

Förordningen är utfärdad den 23 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:59.  

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:23

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2004:7) om obligatoriska ämnesprov år 10 i specialskolan läsåret 2004/2005  

Förordningen är utfärdad den 23 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:58.  

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:22  

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2004:6) om obligatoriska ämnesprov år 9 i grundskolan läsåret 2004/2005  

Förordningen är utfärdad den 23 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:57.  

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:21  

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2003:21) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem för bidragsåren 2002/2003-2003/2004  

Förordningen är utfärdad den 23 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:56.  

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:20  

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2002:14) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem för bidragsåren 2001/2002-2002/2003  

Förordningen är utfärdad den 23 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:55.  

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:19  

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2002:11) om obligatoriska ämnesprov år 10 i specialskolan läsåret 2002/2003  

Förordningen är utfärdad den 23 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:54.  

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:18

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2002:10) om obligatoriska ämnesprov år 9 i grundskolan läsåret 2002/2003

Förordningen är utfärdad den 23 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:53.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:17

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2001:3) om obligatoriska ämnesprov år 10 i specialskolan läsåret 2001/2002

Förordningen är utfärdad den 23 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:52.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:16

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2001:2) om obligatoriska ämnesprov år 9 i grundskolan läsåret 2001/2002

Förordningen är utfärdad den 23 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:51.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:15

Förordning om läroplan för förskolan

Förordningen är utfärdad den 23 augusti 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:50.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:14

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Förordningen är utfärdad den 20 juni 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:45.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:13

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Förordningen är utfärdad den 20 juni 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:44.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:12

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Förordningen är utfärdad den 20 juni 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:43.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:11

Förordning om anställning vid den nya myndigheten Etikprövningsmyndigheten

Förordningen är utfärdad den 14 juni 2018. Den har kungjorts i Arbetsgivarverkets författningssamling under nummer 2018:2 B2.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:10

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Förordningen är utfärdad den 31 maj 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:13.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:9

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan

Förordningen är utfärdad den 26 april 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:11.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:8

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Förordningen är utfärdad den 26 april 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:10.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:7

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Förordningen är utfärdad den 26 april 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:9.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:6

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Förordningen är utfärdad den 26 april 2018. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer 2018:8.

(Utbildningsdepartementet)


N 2018:5

Förordning om anställning vid den nya myndigheten Myndigheten för digital förvaltning

Förordningen är utfärdad den 1 mars 2018. Den har kungjorts i Arbetsgivarverkets författningssamling under nummer 2018:1 B1.

(Finansdepartementet)

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404