Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ränta för år 2024 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404