Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Centrala myndigheter under regeringen som 2022 gett ut författningar eller allmänna råd i en annan myndighets författningssamling

Myndighet som har beslutat författningarna eller de allmänna råden, författningssamlingens förkortning

 • Fastighetsmäklarinspektionen, KAMFS
 • Folkhälsomyndigheten, HSLF-FS
 • Försäkringskassan, SFS
 • Inspektionen för vård och omsorg, HSLF-FS
 • Läkemedelsverket, HSLF-FS
 • Medlingsinstitutet, SCB-FS
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, HSLF-FS
 • Myndigheten för tillgängliga medier, KRFS
 • Riksantikvarieämbetet, KRFS
 • Rättsmedicinalverket, HSLF-FS
 • Säkerhetspolisen, PMFS
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, HSLF-FS

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404